Graduation – Commerce

B. Com. – I Year

Sr. No. B. Com. – I Semester – I Subject Code B.Com. – I Semester – II Subject Code
1 COMPULSORY ENGLISH
इंग्रजी आवश्यक
1001 COMPULSORY ENGLISH
इंग्रजी आवश्यक
1001
2 MARATHI or SANSKRIT
मराठी किंवा संस्कृत
1011 or 1015 MARATHI or SANSKRIT
मराठी किंवा संस्कृत
1011 or 1015
3 PRINCIPLES OF ECONOMICS
अर्थशास्त्राची मूलतत्वे
3011 BUSINESS ECONOMICS
व्यावसायिक अर्थशास्त्र
3021
4 ADVANCED ACOOUNTANCY
उच्चस्तरीय लेखाकर्म
3012 FINANCIAL ACCOUNTING
वित्तीय लेखांकन
3022
5 PRINCIPLES OF BUSINESS ORGANIZATION
व्यवसाय संघटनेची मूलतत्वे
3013 PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT
व्यवसाय व्यवस्थापनाची मूलतत्वे
3023
6 COMPUTER FUNDAMENTAL & PERATING SYSTEM – I
संगणकाची मुलतत्वे आणि चलन प्रणाली–१
3014 COMPUTER FUNDAMENTAL & OPERATING SYSTEM – II
संगणकाची मुलतत्वे आणि चलन प्रणाली–२
3024

B. Com. – II Year

Sr. No. B.Com. –II Semester – III Subject Code B.Com. – II Semester – IV Subject Code
1 COMPULSORY ENGLISH
इंग्रजी आवश्यक
1001 COMPULSORY ENGLISH
इंग्रजी आवश्यक
1001
2 MARATHI or SANSKRIT
मराठी किंवा संस्कृत
1011 or 1015 MARATHI or SANSKRIT
मराठी किंवा संस्कृत
1011 or 1015
3 COMPANY ACCOUNT
कंपनी लेखांकन
3031 CORPORATE ACCOUNTING
कार्पोरेट अकाऊंट
3041
4 BUSINESS MATHEMATICS
व्यावसायिक गणित
3032 BUSINESS STATISTICS
व्यावसायिक सांखिकी
3042
5 AUDITING
अंकेषण
3033 INCOME TAX
आयकर
3043
6 Monitory System
वित्तीय  प्रणाली
3034 Indian Financial System
भारतीय वित्तीय प्रणाली
3044
7 Information Technology & Business Data Processing – I
माहीती तंत्रज्ञान आणि व्यवसायिक माहिती कार्यपद्धती– १
3035 Information Technology & Business Data Processing – II
माहीती तंत्रज्ञान आणि व्यवसायिक माहिती कार्यपद्धती – २
3045

B. Com. – III Year

1. इंग्रजी
English (ENG)
2. मराठी किंवा संस्कृत
Marathi (MAR) OR Sanskrit (SNS)
3. व्यावसायिक पर्यावरण
Business Environment (BEM)
4. परिव्यय तथा प्रबंधकीय लेखाकर्म
Cost & Management Accounting (CMA)
5. बिझनेस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क ऍन्ड कंपनी लॉ
Business Regulatory FrameWork & Company Law (BFC)
6. विम्याची मूलतत्त्वे
Fundamentals of Insurance (FOI)
7. भारतीय बँकिंग प्रणाली
Indian Banking System (IBS)

 

Top